Straighten : คำสั่งแก้รูปเอียง

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Straighten : เป็นคำสั่งเอาไว้สำหรับแก้ภาพที่เอียงให้ดูดีขึ้น การใช้งานไม่ยุ่งยากครับ เมื่อคลิ๊กเข้าไปเราจะเจอหน้าจอการทำงานแบบนี้

straighten.jpg

เราจะเห็นเส้นไกด์ขึ้นมาแบ่งส่วนต่าง ๆ ของภาพให้เราดูด้วย ซึ่งเอาไว้ช่วยให้เราเล็งเวลาปรับเอียงให้ได้ฉาก หรือได้แนวระนาบที่ต้องการครับ

การปรับเอียงก็ให้ลากลูกศรตรงกลางแถบเครื่องมือ ไปทางซ้าย - ขวา เอาตามเหมาะสม จากนั้นคลิ๊ก Done เมื่อปรับเสร็จแล้วครับ