Basic

ikok's picture
10285
posts

มือใหม่ต้องเจอ : สิ่งที่ควรทำหลังจากพาน้อง Mac กลับมาเปิดครั้งแรกที่บ้านแล้ว

| Tags:

ผมมีโอกาสได้ setup เครื่องใหม่ไปเมื่อไม่นานนี้ เลยได้เข้าสู่วังวนของมือใหม่แกะกล่องอีกรอบนึง ซึ่งมีเรื่องที่ผมลืมนึกถึงไปตอนได้เครื่องมาใหม่หลายอย่าง เลยอยากเขียนเก็บเอาไว้ เป็นแนวทางให้ผู้ใช้มือใหม่หรือผู้ที่เพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ได้ลองอ่านกันนะครับ ยิ้ม

โพสนี้น่าจะเป็นโพสที่ต่อเนื่องจากโพสของน้องนิกที่เคยเขียนเอาไว้ มือใหม่ต้องเจอ : สิ่งที่ควรทำก่อนพาน้อง Mac กลับบ้าน โดยโพสนี้จะเป็นเนื้อหาที่หลังจากนำน้อง Mac กลับมาเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกแล้ว เราควรจะทำอะไรบ้าง ดังนี้ครับ

ikok's picture
10285
posts

AppleCare : วิธีลงทะเบียน AppleCare ด้วยตนเอง #1

update:
ผมเจอบางเว็บขาย applecare แบบถูก ๆ แล้ว link มาที่นี่ ผมอยากจะขอเขียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่่องนี้ไว้ดังนี้ครับ

  1. การจะซื้อ applecare ทุกครั้ง ควรจะมีกล่องมาด้วย เพราะถ้าเลข applecare ซ้ำซ้อนกันกับบุคคลอื่น ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นประจำจากการที่ซื้อ applecare ราคาถูก.. ทาง apple จะให้สิทธิ์การรับประกันกับผู้ที่ถือกล่อง applecare เท่านั้นครับ ส่วนเลขที่ซ้ำกันอื่น ๆ จะถือเป็นโมฆะ
ikok's picture
10285
posts

AppleCare : วิธีลงทะเบียน AppleCare ด้วยตนเอง #3

update:
ผมเจอบางเว็บขาย applecare แบบถูก ๆ แล้ว link มาที่นี่ ผมอยากจะขอเขียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่่องนี้ไว้ดังนี้ครับ

  1. การจะซื้อ applecare ทุกครั้ง ควรจะมีกล่องมาด้วย เพราะถ้าเลข applecare ซ้ำซ้อนกันกับบุคคลอื่น ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นประจำจากการที่ซื้อ applecare ราคาถูก.. ทาง apple จะให้สิทธิ์การรับประกันกับผู้ที่ถือกล่อง applecare เท่านั้นครับ ส่วนเลขที่ซ้ำกันอื่น ๆ จะถือเป็นโมฆะ
ikok's picture
10285
posts

AppleCare : วิธีลงทะเบียน AppleCare ด้วยตนเอง #2

update:
ผมเจอบางเว็บขาย applecare แบบถูก ๆ แล้ว link มาที่นี่ ผมอยากจะขอเขียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่่องนี้ไว้ดังนี้ครับ

  1. การจะซื้อ applecare ทุกครั้ง ควรจะมีกล่องมาด้วย เพราะถ้าเลข applecare ซ้ำซ้อนกันกับบุคคลอื่น ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นประจำจากการที่ซื้อ applecare ราคาถูก.. ทาง apple จะให้สิทธิ์การรับประกันกับผู้ที่ถือกล่อง applecare เท่านั้นครับ ส่วนเลขที่ซ้ำกันอื่น ๆ จะถือเป็นโมฆะ
ikok's picture
10285
posts

AppleCare : รายละเอียดเบื้องต้น และวิธีการลงทะเบียน AppleCare ด้วยตนเอง [update]

update:
ผมเจอบางเว็บขาย applecare แบบถูก ๆ แล้ว link มาที่นี่ ผมอยากจะขอเขียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่่องนี้ไว้ดังนี้ครับ

  1. การจะซื้อ applecare ทุกครั้ง ควรจะมีกล่องมาด้วย เพราะถ้าเลข applecare ซ้ำซ้อนกันกับบุคคลอื่น ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นประจำจากการที่ซื้อ applecare ราคาถูก.. ทาง apple จะให้สิทธิ์การรับประกันกับผู้ที่ถือกล่อง applecare เท่านั้นครับ ส่วนเลขที่ซ้ำกันอื่น ๆ จะถือเป็นโมฆะ