Apple Special Event

ikok's picture
10285
posts

สรุปงาน Apple Speical Event ในวันที่ 19 มกราคม 2555 ครับ

ในวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ทาง Apple ได้จัดงาน Special Event ขึ้นโดยพูดถึงการช่วยให้การศึกษาในโรงเรียนดีขึ้น และง่ายขึ้นครับ

ที่เขียนต่อไปนี้จะเป็นสรุปเนื้อหาสำคััญโดยรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ Apple เปิดตัวมาเป็นหลักนะครับ ผมขอข้ามตัวเลขทางสถิติต่าง ๆ ไป เพราะตัวเลขเหล่านั้นอ้างอิงจากประชากรและสถานศึกษาในอเมริกาเป็นหลักครับ

NOTE:

  1. เขียนด้วยความเข้าใจของผมเองเป็นหลักนะครับ ไม่เจาะจงทางด้านเทคนิก
  2. เขียนสรุปจากงาน keynote เป็นหลักนะครับ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ในเว็ป Apple.com ครับ

เริ่ม...