เผลอลบ Administrator Account แล้วลงโปรแกรมไม่ได้ ควรทำไงดี

bank_kubpom@hotmail.com's picture
1
posts

เผลอลบ Administrator Account แล้วจะไม่ได้ มีแต่ account อื่นๆที่เป็น standard account แถมไมไ่ด้ปลดล๊อคด้วย ควรทำไงดีครับ