ช่วยด้วย ต่อ iphone 5 ไม่ขึ้น

jiew.phanuwat@gmail.com's picture
1
posts

ใช้ Macbook Pro 2011 ครับ OSX 10.6.8 iTunes 11.1.4 เสียบกับ iphone 5 ไม่ขึ้นอะไรเลยครับ ขึ้น
iTunes could not connect to the iPhone because the device timed out.

พอเสียบกับ iphone 4s ขึ้น
Tunes could not connect to the iPhone “iPhone” because it is locked with a passcode. You must enter your passcode on the iPhone before it can be used with iTunes.