การใช้ Smart Mailbox

ikok's picture
10285
posts

Smart Mailboxes : เป็นการจับกลุ่มอีเมล์ที่เข้าเงื่อนไขเดียวกันจากที่เรากำหนด เป็นหลักการเดียวกับ Smart foler ในโปรแกรมอื่น ๆ บน OS X

mail-smrtfoldr-chart_1.jpg

ตัวอย่างการสร้าง Smart Mailboxes ไว้ใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1 สร้าง Smart Mailboxes สำหรับอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด

จากหน้าต่างของ Mail ไปที่เครื่องหมาย +

Picture1_43.jpg

เลือก New Smart Mailbox..

เข้าหน้าต่างกำหนดเงื่อนไขของ Smart Mailbox

Picture2_37.jpg

Smart Mailbox Name : กำหนดชื่อของ Smart Mailbox ที่เรากำลังจะสร้าง
Contain : จะเลือกว่าเราต้องการจะใช้ Smart Mailbox นี้กับอะไร ระหว่าง เนื้อหาใน Mail หรือว่า To do
that match : เป็นการกำหนดว่าจะให้ Smart Mailbox นี้แสดงผลลัพท์ที่เข้าข่ายทั้งหมด (All) หรือว่า เข้าข่ายเงื่อนไขบางส่วน(Any) ตามที่เรากำหนด แล้วจับผลลัพท์ที่ได้มารวมกัน
Include messages from Trash : เลือกเพื่อให้แสงผลลัพท์จากเมล์ที่อยู่ใน Trash บน Mail ด้วย
Include message from Sent : เลือกเพื่อให้รวมผลลัพท์จากในอีเมล์ที่ถูกส่งไปแล้วด้วย

note : เลือก All ถ้าต้องการให้ผลลัพท์เข้าข่ายเงื่อนไขทั้งหมดที่เราตั้ง ยิ่งเรามีหลายเงื่อนไข ผลลัพท์ที่ได้จะลดลงเรื่อย ๆ ในทางตรงกันข้ามกับการเลือก Any ที่ผลลัพท์จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราตั้งเงื่อนไขเอาไว้ไม่ดี อาจจะได้เมล์จากทุก account มารวมกันได้ครับ - -’

ให้เราตั้งเงื่อนไขแรกเป็น Unread Message

Picture2-1_15.jpg

เลือกไปที่ช่อง From เพื่อทำการเปลี่ยนเงื่อนไข จากนั้นเลือกไปที่ Message is Unread

Picture3_40.jpg
จากนั้นเราจะได้หน้าตาของเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยตามนี้

Picture4_22.jpg

กด OK ผ่านไปเป็นอันเสร็จขึ้นตอนตรงนี้ครับ

ดูในส่วนของ Smart Mailbox

Picture5_28.jpg

เราจะเห็น Smart Mailbox ที่เราเพิ่งสร้างใหม่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วครับ พร้อมกับถ้าเรามีจำนวนอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่าน (ตามเงื่อนไขเป๊ะ ๆ) เค้าก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขบอกจำนวนให้เราทราบครับ ว่ามีอีเมล์ที่เข้าเงื่อนไขของ Smart Mailbox นี้กี่ฉบับ

เป็นอันหมดในส่วนของการสร้าง Smart Mailbox เอาไว้ดูอีเมล์ที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับ

ตัวอย่างที่ 2 สร้าง Smart Mailboxes สำหรับอีเมล์จากผู้รับที่เรากำหนดเท่านั้น

conditions_1.jpg

เลือก that match ให้เป็น all หรือ any ก็ได้ สำหรับจากตัวอย่างผมเลือกเป็น any เพราะว่าต้องการให้ผลลัพท์ที่ได้รวมอีเมล์จาก 2 ผู้ส่งเข้าด้วยกัน

From : เพื่อที่จะระบุว่า มาจากใคร
Contains : จะเป็นการกรองชื่อว่าให้มีชื่อที่เราต้องการเท่านั้นถึงจะเข้าเงื่อนไข
ในช่องว่าง กรอกชื่ออีเมล์ที่เราต้องการเข้าไปครับ

note : ถ้าเราต้องการเพิ่มเงื่อนไขสามารถทำได้โดยการกดเครื่องหมาย + หรือว่า - เพื่อเป็นการเอาเงื่อนไขนั้น ๆ ออกครับ

update : 5 พย.2551 เพิ่มภาพประกอบเกี่ยวกับ Smart mailbox