การปรับแต่งส่วน Message

ikok's picture
10285
posts

เป็นการปรับแต่งส่วนของหน้าต่างสนทนาบน Adium ครับ

note : เวอร์ชั่นที่ผมใช้อ้างอิงอยู่นี้คือ 1.3.1 นะครับ เมนูหรือว่าคำสั่งบางตัวอาจจะแตกต่างกันไปได้ในแต่ละเวอร์ชั่น

ในส่วนของ Messages
Picture6_9.jpg
Message Style : รูปแบบของกล่องสนทนา (แสดง preview ให้เราดูตามที่เลือกเอาไว้)
Variant :สีประจำตัวของผู้สนทนาแต่ละคน ส่วนมากจะสลับกัน (แสดง preview ให้เราดูตามที่เลือกเอาไว้)
Show user icons : แสดง รูปประจำตัวของผู้สนทนา

Text Display : กำหนด Font ที่จะใช้ในการสนทนา
Show received message fonts : แสดง font ของคู่สนทนาตามที่เจ้าตัวเลือกเอาไว้ (ปรกติถ้าไม่เลือกตรงนี้ font ในข้อความทุกอย่างจะถูกปรับเป็นตามที่เราตั้งไว้ในหัวข้อ Text Display)
Show received message colors : แสดงสีของ font ของคู่สนทนาตามที่เจ้าตัวเลือกเอาไว้ (ปรกติถ้าไม่เลือกตรงนี้ font ในข้อความทุกอย่างจะถูกปรับเป็นตามที่เราตั้งไว้ในหัวข้อ Text Display)
Background :เลือกแสดงพื้นหลังว่าจะเป็นภาพ หรือสีพื้น